ทั้งหมด (125)

ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ อ่านเพิ่มเติม
ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ

หากพบว่าตนเอง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออ…

ทำความสะอาด จุดสำผัสร่วม อ่านเพิ่มเติม
ทำความสะอาดจุดสำผัสร่วม

        ผู้ให้บริการต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องส้วมและบริเวณผิวสัมผัสร่วม ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โถปัสสา…

ฝุ่นจิ๋ว อ่านเพิ่มเติม
ฝุ่นจิ๋ว

ช่วงนี้ฝุ่นจิ๋วใน กทม. มีค่าสูง ดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากาก ก่อนออกจากบ้าน หรือเข้าไปพื้นที่เสี่ยง

อากาศหนาว อ่านเพิ่มเติม
อากาศหนาว

ช่วงนี้อากาศหนาว ดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำอุ่นๆ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย

กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์ อ่านเพิ่มเติม
กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

    เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัว 14 วัน และสังเกตอาการตัวเอง หากเป็นไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ทัน…

ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ อ่านเพิ่มเติม
ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ

      การป้องกันนั้นเริ่มได้จากการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัย ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เช…

ยึดหลัก D-M-H-T-T สู้ โควิด-19 อ่านเพิ่มเติม
ยึดหลัก D-M-H-T-T สู้ โควิด-19

รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ อ่านเพิ่มเติม
ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ

                 การป้องกันนั้นเริ่มได้จากการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัย ก็จ…

Cooked seafood อ่านเพิ่มเติม
อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด19

ก่อนเข้าพื้นที่ในตลาด ควรสวมหน้ากาก และล้างมือก่อนเข้าออกตลาดทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสอาหารสด เพื่อความปลอดภัย

mask อ่านเพิ่มเติม
“หน้ากาก” วัคซีนกันโควิด 19

หากมีอาการไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ไปพบแพทย์ทันที

Cooked food อ่านเพิ่มเติม
กินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ปลอดโรค

ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ใส่ในภาชนะที่สะอาด ก็จะทำให้เราปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH