EM ball และ EM น้ำ

  • 8 พฤศจิกายน 2565
EM ball

           ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และยุง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยกับประชาชนได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แนะนำให้นำ EM ball และ EM น้ำ ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสม เพื่อไม่ให้น้ำที่ท่วมขังเกิดการเน่าเสีย และสามารถลดกลิ่นเหม็น รวมทั้งลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้
🟤 EM เหมาะสำหรับใช้กับน้ำนิ่ง น้ำขัง ห้ามใช้กับน้ำไหล เพราะจะไม่ได้ผลตามต้องการ

#ลุงอนามัยใส่ใจสุขภาพ
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH