วันล้างมือโลก

  • 17 ตุลาคม 2565
world hand washing day

วันล้างมือโลกปีนี้ (15 ตุลาคม 2565) คำขวัญคือ “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite for Universal Hand Hygiene”
📌การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ โดยให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง และ 7 ขั้นตอน ซึ่ง 2 ก่อน คือ ล้างมือก่อนทำอาหาร และกินอาหาร ส่วน 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน และ7 ขั้นตอนดังนี้
✔ถูฝ่ามือ
✔ถูหลังมือ ซอกนิ้ว
✔ฝ่ามือถู ฝามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
✔หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
✔ถูนิ้วหัวแม่มือ โดยรอบด้วยฝ่ามือ
✔ปลายนิ้วมือ ถูขวางฝ่ามือ
✔ถูรอบข้อมือ

👌มาล้างมือกันให้ถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรคกันนะคะ

#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #วันล้างมือโลก #การล้างมือที่ถูกต้อง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH