หนูรู้ ชวน จัดครัวใหม่ ให้สะอาด รับปีใหม่

  • 10 มกราคม 2567

หนูรู้ ชวน จัดครัวใหม่ ให้สะอาด รับปีใหม่

  🟩 ห้องครัวต้องมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ภายในหัวครัว
  🟩 มีสบู่สำหรับล้างมือไว้ในห้องครัวเป็นประจำ สำหรับใช้ล้างมือ ก่อน-หลัง ประกอบอาหาร
  🟩 ทำความสะอาดตู้เย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้ง ต่อเดือน เพื่อกำจัดเชื้อโรค และเเบคทีเรียที่ไม่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  🟩 ล้างทำความสะอาดภาชนะทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเเหล่งสะสมเชื้อโรค และอาจเกิดกลิ่นเหม็นได้
  🟩 ใช้ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดพร้อมทั้งรวบรวมไปทิ้งเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และสัตว์เเมลงนำโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH