ผู้สูงอายุ (2)

Drink Water อ่านเพิ่มเติม
ผู้สูงอายุก็ต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้ว ต่อวันนะ

              ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมดื่มน้ำสะอาดน้อยกว่า 8 แก้วต่อวัน อาจส่งผลต่อสุขภาพ นำมาสู่ภาวะขาดน้…

อ่านเพิ่มเติม
ผู้สูงอายุควรดื่มนมทุกวัน… นมแบบไหนที่ควรดื่ม?

นมแบบไหน…ที่ผู้สูงวัยควรดื่ม             เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงวัยหมดประจำเดือน …

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH