อ่านเพิ่มเติม
ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล : จัดการไขมันตัวร้าย

รางวัลชมเชย ผลงาน : จัดการไขมันตัวร้ายทำท่อระบายน้ำอุดตัน โดยทีม : AMA(อาม่า) จ.พิษณุโลก แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุข…

อ่านเพิ่มเติม
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศัตรูตัวร้าย แฝงอันตรายในน้ำใส

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศัตรูตัวร้ายแฝงอันตรายในน้ำใส ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% และหากขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วันอาจทำให้ เราเสียชีว…

อ่านเพิ่มเติม
7 วิธีจัดการน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัย

น้ำดื่ม-น้ำใช้ ต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน หรือสารพิษต่างๆ 1. การจัดหาแหล่งน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ระบบประปา ถังเก็บน้ำฝนประจำครอบครัว บ…

อ่านเพิ่มเติม
กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

เจตนารมณ์ สถานที่จำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สถานที่จำหน่ายอาหาร อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณ…

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH