การล้างมือ 7 ขั้นตอน ที่ถูกต้อง

  • 16 ตุลาคม 2566

15 ต.ค. ของทุกปี “วันล้างมือโลก” ✋

เชิญชวนทุกคนให้ความสำคัญกับการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อโรค

✨การล้างมือ 7 ขั้นตอน ที่ถูกต้องมีดังนี้
– ฝ่ามือถูกัน
– ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
– ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
– หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
– ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
– ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
– ถูรอบขัอมือ
 
#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #โภชนาการ #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH