อ่านเพิ่มเติม
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย ย้ำร้านอาหารเข้มความสะอาด ‘สถานที่ปรุง – พื้น – โต๊ะ – กำจัดขยะ’ ตัดตอนแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำร้านอาหารคุมเข้มความสะอาดของสถานที่จำหน่ายอาหาร  ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ตั้งแต…

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH