ข้อควรระวังเมื่อเกิดเหตุ น้ำมัน รั่วไหล ลงทะเล

  • 12 กันยายน 2566

⚠️ข้อควรระวังเมื่อเกิดเหตุ น้ำมัน รั่วไหล ลงทะเล⚠️

 
     ◾ชาวประมงควรหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำในบริเวณที่ตรวจพบคราบน้ำมัน เพราะเสี่ยงสัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
     ◾หากพบสัตว์ทะเลเปื้อนคราบน้ำมัน หรือพบการตายผิดปกติของสัตว์ทะเล ไม่ควรนำมาประกอบอาหาร
     ◾ประชาชนในพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ
     ◾ติดตามข้อมูลสถานการณ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
 
#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ #อนามัยสิ่งแวดล้อม
[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH