3 ข้อควรรู้ เมื่อซื้อผลไม้รถเข็น อร่อยได้ และต้องสะอาดด้วย

  • 23 สิงหาคม 2566

3 ข้อควรรู้ เมื่อซื้อผลไม้รถเข็น อร่อยได้ และต้องสะอาดด้วย🍍🍓

– มีรถเข็น และอุปกรณ์จำหน่ายที่สะอาด
– ผู้ค้าต้องใส่ใจความสะอาด ในสุขอนามัยส่วนตัว
– ผลไม้ สด ใหม่ หลีกเลี่ยงจำหน่ายผลไม้หมักดอง
⚠หลีกเลี่ยงเครื่องจิ้มที่มีความหวาน หรือเค็มผิดปกติ และเครื่องจิ้มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH