แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร อ่านเพิ่มเติม
New Normal วิถีชีวิตใหม่ : แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร อ่านเพิ่มเติม
การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหาร ผู้บริการต้องทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและ…

อ่านเพิ่มเติม
5 ขั้นตอนการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม

5 ขั้นตอนการทำความสะอาดตู้น้ำดื่ม เตรียมก่อนทำความสะอาด ปิดสวิตซ์ถอดปลั๊กและระบายน้ำที่ค้างในตู้ออก การทำความสะอาดถาดพลาสติกและภายนอกตู้กดน้…

แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร อ่านเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร

แนวทางปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและกำจัดอย่างถูกต้อง จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ จัดให้มี…

8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา อ่านเพิ่มเติม
8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา

8 ข้อแนะนำในร้านอาหารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้สัมผัสอาหารล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่  ผู้สัมผัสอาหารมีสุขลัก…

อ่านเพิ่มเติม
ร้านอาหารไทยสร้างเกราะป้องกันโรคติดเชื้อ COVID 19

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ติดตามสาระสุขภาพและความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยได้ที่ Facebook : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข yo…

อ่านเพิ่มเติม
ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล : จัดการไขมันตัวร้าย

รางวัลชมเชย ผลงาน : จัดการไขมันตัวร้ายทำท่อระบายน้ำอุดตัน โดยทีม : AMA(อาม่า) จ.พิษณุโลก แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและวิธีการจัดการอย่างถูกหลักสุข…

อ่านเพิ่มเติม
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศัตรูตัวร้าย แฝงอันตรายในน้ำใส

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศัตรูตัวร้ายแฝงอันตรายในน้ำใส ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% และหากขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วันอาจทำให้ เราเสียชีว…

อ่านเพิ่มเติม
7 วิธีจัดการน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัย

น้ำดื่ม-น้ำใช้ ต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน หรือสารพิษต่างๆ 1. การจัดหาแหล่งน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ระบบประปา ถังเก็บน้ำฝนประจำครอบครัว บ…

อ่านเพิ่มเติม
กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

เจตนารมณ์ สถานที่จำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สถานที่จำหน่ายอาหาร อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ที่ไม่ใช่ที่หรือทางสาธารณ…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH