การปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับใช้ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

  • 1 กันยายน 2566

🔵 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับใช้ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 🔵

ขั้นตอนการปรับปรุงน้ำ
     1.ตักน้ำบริเวฯที่ไม่เน่าเสีย หรือ น้ำที่ไหลไกลจากห้องน้ำ ห้องส้วม
     2.กรองเอาเศษสิ่งของออกจากน้ำให้หมด
     3.จุ่มสารส้มลงไปในน้ำ กวนเร็ว 5 นาที และกวนช้า 10 นาที
     4.เมื่อสังเกตเห็นตะกอนขนาดใหญ่ให้หยุดกวนและปล่อยิ้งไว้ รอตกตะกอนลงก้นถัง
     5.นำน้ำส่วนที่ใสมาทำการฆ่าเชื้อโรค ต้มให้เดือดหรือหยดคลอรีนน้ำ 2 %
 
#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH