2 ล้าง 1 เลี่ยง สร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรคหน้าฝน

  • 8 สิงหาคม 2566

2 ล้าง 1 เลี่ยง สร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรคหน้าฝน🌧

     1.ล้าง ผักและผลไม้และวัตถุดิบให้สะอาด ก่อนปรุงอาหาร
     2.ล้าง ตัว มือ เท้า ให้สะอาด เมื่อเปียกฝน
     3.เลี่ยง อาหารที่ปรุงทิ้งไว้นาน ลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร

 

#สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH