อาหารปลอดภัยในเทศกาลสารทจีน

  • 1 กันยายน 2566

อาหารปลอดภัยในเทศกาลสารทจีน

 
     🔹เลือกซื้ออาหาร เซ่น ไหว้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ หรือมีเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานราชการ
     🔹ล้างผัก-ผลไม้ และเนื้อสัตว์ให้สะอาด ก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร
     🔹ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง และใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร
     🔹ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน
     🔹อาหารหากรับประทานไม่หมดควรเก็บในตู้เย็นและอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน
 
#วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH