ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 "สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ" อ่านเพิ่มเติม
ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ”

ป้องกันความเสี่ยง COVID-19 “สำหรับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ” เพื่อความปลอดภัย ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นจุดเสี่ยงสำคัญใน…

คลิปวิดีโอภาษาไทย เรื่อง “ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages” อ่านเพิ่มเติม
ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ภาษาไทย

กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินงานเรื่อง 10 Packages ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนวัยทำงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่เป็นโรคติดต่อเ…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH