เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน (รวมชุดประกอบด้วย 7 ภาพ)

  • 30 พฤษภาคม 2567

กรมอนามัย มีคำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

🏫 สำหรับนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 🏫 ไปดูกันเลย‼️
     🔶 สำหรับ นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง (ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล)
       🔸 1. ล้างมือ (Hand Wash) ด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ หรือ ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์
       🔸 2. สวมหน้ากากอนามัย (Mask) เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือ ที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การเดินทางสาธารณะ โรงพยาบาล ฯลฯ
     🔷 ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย ในกรณี ดังต่อไปนี้
       🔹 1. เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
       🔹 2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือ มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
       🔹 3. ขณะเล่นกีฬา หรือ ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
       🔹 4. ขณะเรียนวิชาที่ต้องใช้การอ่านสีหน้าหรืออ่านปาก
       🔹 5. อยู่ในห้องเรียนที่มีการระบายอากาศดี
*สังเกตุและเฝ้าระวังความผิดปกติ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
**ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
     🔶 สำหรับสถานศึกษา
       🔸 1. กำหนดนโยบาย หรือ บูรณาการประเด็นด้านสุขภาพ ตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล
       🔸 2. ส่งเสริมการจัดบริการงานอนามัยโรงเรียนภายใต้สิทธิประโยชน์ ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
       🔸 3. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ สำหรับห้องพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
       🔸 4. ดูแลห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)
       🔸 5. ดูแลทั้งห้องเรียน โรงอาหาร โรงครัว สนามเด็กเล่น และบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภัย
       🔸6. มีมาตรการจัดการ ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ รวมถึงภัยคุกคามสุขภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สารเคมี ความรัอน ฯลฯ
       🔸7. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพื่อสุขอนามัยที่ดี และ บรรยากาศที่ดี สถานที่ที่สะอาดในโรงเรียน อย่าลืมทำตามคำแนะนำกันนะคะ ด้วยรักแหละห่วงใย อยากให้คนไทยสุขภาพดี จาก กรมอนามัย
 
📌 อย่าลืมกดติดตาม Facebook กรมอนามัย เพื่อติดตามซีรีย์สาระสุขภาพจากเรานะคะ
 
 
#สาระสุขภาพ #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH