การรับมือกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อสถานศึกษา (รวมชุดประกอบด้วย 7 ภาพ)

  • 30 พฤษภาคม 2567

กรมอนามัย 📣 มีคำแนะนำสำหรับการรับมือ ❝กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ❞❗

เช่น โรคโควิด-19 / โรคไข้หวัดใหญ่ / โรคไข้เลือดออก / โรคมือเท้าปาก / โรคที่มีอาหาและน้ำเป็นสื่อ ในสถานศึกษา มาฝากกันค่ะ

🏫 สำหรับการดูแลของ นักเรียน 🧑‍🎓 บุคลากร 👩‍🏫 และผู้ปกครอง 👫 (ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล) มีดังนี้

     🔶 1. ควรดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
       🔸 เช่น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วมหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม
     🔶 2. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
       🔸 โดยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ / ผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายอย่างน้อย 60 นาที ต่อ วัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง ต่อ วัน
     🔶 3. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาหารหวัด
       🔸 มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก และถ้ามีอาการ ไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าอาหารจะหายขาด
     🏫 สำหรับการดูสถานศึกษา มีดังนี้
       🔸 1. กำหนดมาตรการ 📃การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา
       🔸 2. เฝ้าระวัง และ สังเกตอาหารป่วย ถ้ามีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ให้ประสาน ปรึกษา และส่งต่อสถานพยาบาล 🚨 ทันที
       🔸 3. คัดกรองนักเรียนป่วย หรือ กลุ่มเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 📑
       🔸 4. หากพบนักเรียนมีอาการป่วย หรือ เสี่ยงต่อการเกิดโรค ⛔ ให้แยกนักเรียนออกจาก นักเรียนคนอื่น และติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับ หรือประสานส่งต่อสถานพยาบาล ทันที
       🔸 5. จัดให้มีการดูแล ทำความสะอาดห้อง 🧹 และบริเวณที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ห้องส้วม โรงอาหาร ห้องประชุม สนามเด็กเล่น ห้องสมุด สระว่ายน้ำ ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู ของเล่น เป็นต้น
       🔸 6. ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อแก่นักเรียน
 
❗สังเกตุและเฝ้าระวังความผิดปกติ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
‼️ ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
เพื่อสุขอนามัยที่ดี และ บรรยากาศที่ดี สถานที่ที่สะอาดในโรงเรียน อย่าลืมทำตามคำแนะนำกันนะคะ ด้วยรักแหละห่วงใย อยากให้คนไทยสุขภาพดี จาก กรมอนามัย
 
📌 อย่าลืมกดติดตาม Facebook กรมอนามัย เพื่อติดตามซีรีย์สาระสุขภาพจากเรานะคะ
 
 
#สาระสุขภาพ #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH