6 วิธี ลดขยะพลาสติก สำหรับโรงพยาบาลและสถานประกอบการ

  • 4 กรกฎาคม 2567

5 มิถุนายน 🌏 ❝วันสิ่งแวดล้อมโลก❞ !!! (World Environment Day)

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
💞สถานบริการสาธรณสุขร่วมใจ 🚫ลดใช้พลาสติก 🚫ลดวิกฤตโลกเดือด❞ ไปด้วยกันนะคะ
 

🔷 กับ ❝6 วิธี❞ ลดขยะพลาสติก สำหรับโรงพยาบาล / สถานประกอบการ

🔹 1. ใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reduce (ลดการใช้ หรือ ใช้น้อย เท่าที่จำเป็น) Reuse (ใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่)
🔹 2. รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก และภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
🔹 3. ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้แก้วน้ำ ภาชนะส่วนตัว
🔹 4. จัดให้มีการแยกขยะ และรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกต้อง
🔹 5. ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มารับบริการให้นำถุงผ้า กระเป๋า ตะกร้า มาใส่ของ/ยา แทนการใช้ ถุงพลาสติก
🔹 6. จัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน โดยใช้วัสดุที่สามารถใช้น้ำ หรือ ย่อยสลายได้ง่ายแทน
🔷 และ ❝5 วิธี❞ ลดขยะพลาสติก สำหรับประชาชน
🔹 1. ปฏิเสธ ไม่รับถุงพลาสติก
🔹 2. ใช้แก้วน้ำ ภาชนะส่วนตัวใส่น้ำและอาหาร
🔹 3. ใช้ถุงผ้า ตะกร้า ใส่ของแทนถุงพลาสติก
🔹 4. หลอดดูดน้ำ ซ้อนส้อมพลาสติก ถ้าไม่จำเป็น ไม่ต้องใช้
🔹 5. ทิ้งขยะถูกถัง และแยกขยะพลาสติก
เพียงเราร่วมใจกัน 🤝 ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เราก็ช่วยโลกให้สะอาด ลดการใช้พลาสติกขึ้นได้ค่ะ
 
📍 ด้วยรักและห่วง อยากให้คนไทยสุขภาพดี 💖 จาก กรมอนามัย
📌 อย่าลืมกดติดตาม Facebook กรมอนามัย เพื่อติดตามซีรีย์สาระสุขภาพจากเรานะคะ
 
 
#สาระสุขภาพ #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม
 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH