ปฏิบัติ DMH ในการเลือกตั้ง

  • 15 สิงหาคม 2565
election

ในการเลือกตั้ง แนะนำให้พกปากกาส่วนตัวมาเอง เพื่อลดการสัมผัสร่วมกับผู้อื่น และอย่าลืมปฏิบัติ DMH อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH