เชิญชวนฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้านปีใหม่ ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19

  • 28 ธันวาคม 2565
Covid 19 vaccination
ก่อนหยุดปีใหม่นี้ เชิญชวนลูกๆหลานๆ ฉีดวัคซีนก่อนกลับบ้าน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผู้สูงอายุที่ที่ฉีดเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ก็ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย หากทุกคนได้รับวัคซีน จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดได้
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH