หนูรู้แนะนำไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค

  • 27 มิถุนายน 2566
ใช้สิทธิแบบปลอดภัย

หนูรู้แนะนำไปใช้สิทธิแบบปลอดภัย ปลอดโรค ทุกคนทำได้ง่ายๆ
✅ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อลดการแออัดที่หน่วยเลือกตั้ง
✅นำปากกาส่วนตัวไปด้วย เพื่อลดการสัมผัสร่วม
✅ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า
✅ล้างมือบ่อยๆ
✅เว้นระยะห่าง

5 ข้อง่ายๆจะช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคต่างๆได้ 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH