ทำบุญออนไลน์ อยู่บ้านปลอดภัย ห่างไกลโรค

  • 7 มีนาคม 2566
Makha Bucha Day
มาฆบูชานี้ กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก คนท้อง คนแก่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ทำบุญออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์ อยู่บ้าน ปลอดภัย ห่างไกลโรค และยังช่วยสร้างความสุขทางใจได้อีกด้วยนะ ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH