หนูรู้ On tour เข้าห้องน้ำสาธารณะ อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด

  • 17 ตุลาคม 2565
go to the bathroom safely

เข้าห้องน้ำสาธารณะ ต้องระมัดระวังจุดสัมผัสร่วมต่างๆ หลังจากทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มาจากห้องน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH