กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 สวมใส่แมสตลอดเวลา

  • 17 ตุลาคม 2565
Prevent COVID

 ทำบุญที่วัดปลอดภัย ปลอดโรค แนะนำกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 สวมใส่แมสตลอดเวลาที่อยู่ในวัด เพราะมีผู้คนรวมกลุ่มจำนวนมาก หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรค
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #กลุ่มเสี่ยง #ออกพรรษา #ลุงอนามัยใส่ใจสุขภาพ #anamaitoon

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH