รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

 • 9 พฤษภาคม 2566
รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไควิด-19 ควรตรวจ ATK

 • อาการเบื้องต้น
 • มีไข้
 • ไอ เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก คิดจมูก
 • หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • อาการอื่น ๆ ที่พบได้ และควรเฝ้าระวัง
 • ท้องเสีย ถ่ายเหลว
 • ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
 • ตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ
 • มีผื่นขึ้น
 • การดูแลตนเอง
 • เมื่อติดเชื้อให้แยกตัว พักที่บ้าน หากมีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์
 • สวมหน้ากากเมื่อต้องพบปะผู้อื่น และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 • หมั่นล้างมือ แยกของใช้ส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทําความสะอาด และข่าเชื้อบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม

“ใส่ใจรับผิดชอบ เราปลอดภัย ครอบครัวปลอดภัย สังคมปลอดภัย ลดการแพร่เชื้อ”

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH