อ่านเพิ่มเติม
วัยเรียนวัยรุ่น
เจ็บ…(ต้อง)ปลอดภัย

การสักผิวหนังอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้ว  เดิมการสักร่างกายเกิดจากความเชื่อความศรัทธา  แต่ปัจจุบันรูปแบบและวัตถุประสงค์ของ…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากMERS

โรคเมอร์ส MERS (Middle East Respiratory  Syndrome)  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) ทำให้เกิด โรคในระบบทางเดินหายใจแบ…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆ ที่จะเริ่มต้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นที่บ้าน ที่ทำงาน ชุมชน และสัง…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เผาพลาสติก-โฟม…สร้างมลพิษ

การเผาขยะในบริเวณบ้านเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ค่อนข้างพบมากในพื้นที่ชนบท  ขยะที่นำมาเผาส่วนใหญ่เป็นกระดาษ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และพลาสติกเมื่อ…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รู้และป้องกัน…ก่อนโดนฟ้าผ่า

เมื่อเข้าสู่หน้าฝน  สิ่งที่ต้องระวังและใส่ใจนอกเหนือจากสุขภาพ   เพื่อป้องกันโรคหวัดแล้วยังหมายรวมถึงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่มั…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ลวดเย็บกระดาษ…

หลายคนคงจะเคยซื้อขนมหรืออาหารที่ใส่ในถุงพลาสติกใส แล้วเย็บปากถุงด้วยลวดเย็บกระดาษ  (Staple)  หรือซื้อขนมใส่กระทงที่เย็บด้วยลวดเย็บ…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ระวังเชื้อรา หน้าฝน

เมื่อฝนตกหนัก ปัญหาที่ตามมา คือ เกิดน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณบ้านหากมีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้าน  อาจมีน้ำซึมน้ำรั่วไห…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ท่องเที่ยวไทย… ไม่เพิ่มขยะ

ปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของที่พัก  ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  รีสอร์ท  บั…

อ่านเพิ่มเติม
วัยทำงาน
ข้อควรทำเมื่อ (จำเป็น) ต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ บางชนิดออกฤทธิ์เฉียบพลัน  พิษเรื้อรัง  บางชนิดก…

อ่านเพิ่มเติม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ภารกิจพิชิต “หนู”

“ตลาดสด” แหล่งจำหน่ายอาหารที่ผู้คน นิยมไปจับจ่ายซื้อของ แต่บางครั้งก็ทำให้เกิด ความไม่มั่นใจในเรื่องความสะอาดปลอดภัยตามมาได้ โดยเฉพาะเมื่อพบ…

อ่านเพิ่มเติม
ผู้สูงอายุ
8แก้วต่อวัน ป้องกันภาวะขาดน้ำ ในผู้สูงวัย

ภาวะขาดน้ำพบได้ง่ายในผู้สูงอายุเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงทำให้น้ำในร่างกายของผู้สูงอายุลดลงตามไปการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลงทำให้ไม่ดื่…

อ่านเพิ่มเติม
ผู้สูงอายุ
ตัดเล็บให้ผู้สูงวัย สร้างสุขอนามัยทีดี

การดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดถือเป็นเรื่องอนามัยส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องดูแลแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว  ด้วยวัยบวกกับความเสื่อมด้านสายตาและก…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH