อนามัยสิ่งแวดล้อม

บ้านสะอาด ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้

  • 23 เมษายน 2567

🏡🧴🧼บ้านสะอาด ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ 👃🌫💨

 

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในเด็กปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรค
และเสริมอาการของเด็กที่เป็นภูมิแพ้ คือ การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
เช่น อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง ไรฝุ่น หรือมีเชื้อรา ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมรอบๆ
ตัวเด็กให้สะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้หรือถ้าเป็นอยู่ก็จะลดความรุนแรงของโรคได้

 

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH