อ่านเพิ่มเติม
3อ. 2ส. เพื่อสุขภาพ

กลอน สรภัญญ์ ป้องกันโรคเรื้อรัง โดย ชมรมผู้สูงอายุบ้านสามสวน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมการออกกําลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั…

อ่านเพิ่มเติม
4 smart สูงวัย สมองไม่เสื่อม

4 smart สูงวัย สมองไม่เสื่อม ผู้สูงวัยนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะทำให้หลายคนนั้นปรับตัวไม่ทัน แต่การที่จะก้าวเข้าสู…

อ่านเพิ่มเติม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมการออกกําลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั…

อ่านเพิ่มเติม
การป้องกัน ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

  ภาวะสมองเสื่อม เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ส่งผลต่อความคิด ความจำที่ลดลง บุคลิกภาพเปลี่ยนไป แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่…

อ่านเพิ่มเติม
สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตยืนยาว

สภาพแวดล้อมดี…ชีวิตยืนยาว ผู้สูงอายุมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้าน การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ พื้น  …

อ่านเพิ่มเติม
ผู้สูงอายุแข็งแรง ไม่ซีด สมองดี

ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เช่น เดินเร็ว รำมวยจีน เป็นต้น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง หมั…

อ่านเพิ่มเติม
กินอย่างไร ห่างไกล…สมองเสื่อม

สารอาหารหลักที่สมองต้องการคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน นอกจากนี้สมองยังต้องการวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อส่งเสริมการทำงานของสมองให้เกิดประสิ…

อ่านเพิ่มเติม
ใส่ใจดูแลสุขภาพสุขภาพผู้สูงวัยในฤดูหนาว

1. ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ควรให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา 2. ทาโลชั่นบ่อยๆ หรือน้ำมันทาผิวหลังอาบน้ำและเช็ดตัวพอหมาดๆ ทุกครั้ง เพื่อช่วยรักษา…

อ่านเพิ่มเติม
การหกล้มในผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH