ข้อปฏิบัติ (ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างโควิด – 19 เพื่อครอบครัวและคนที่รัก Next Normal

 • 22 พฤษภาคม 2565
ข้อปฏิบัติ (ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างโควิด – 19 เพื่อครอบครัวและคนที่รัก Next Normal

ข้อปฏิบัติ (ควรทำ) ให้ปีใหม่ห่างโควิด – 19 เพื่อครอบครัวและคนที่รัก Next Normal

 • ก่อนเดินทางให้ประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย”
 • สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • เมื่อเดินทางถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 • หากในบ้านมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด
 • ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน
 • งด ลด เลี่ยง รวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้า
 • “ทําความสะอาด” จุดสัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม หากใช้ร่วมกัน ควรทําความสะอาดบ่อย ๆ
 • กินอาหารสะอาด ปรุงสุก มีการแยกกันกินต้องกินร่วมกัน “ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว” และลดการพูดคุยขณะกินอาหาร
 • สังเกตอาการตนเองทุกวัน หากพบมีความเสี่ยง ให้ตรวจคัดกรอง ด้วย ATK

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH