เดินทางแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

  • 22 พฤษภาคม 2565
เดินทางแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เดินทางแบบครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

  • สวมหน้ากากตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการพูดคุย เมื่ออยู่ในยานพาหนะ
  • หลีกเลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน ขณะอยู่บนยานพาหนะ งดใช้จองส่วนตัวร่วมกัน
  • ช่วงแวะพัก ให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากาก และหมั่นล้างมือให้สะอาด
  • เดินทางระยะไกล แวะพักทุกชั่วโมง เปิดหน้าต่างระบายอากาศ

เข้มงวดมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และ DMHTA เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรเตรียมความพร้อม

  • ตรวจสอบข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมโรคของจังหวัดปลายทาง
  • ตรวจสภาพยานพาหนะ ทําความสะอาด หรือฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ
  • ประเมินตนเองผ่าน แอปพลิเคชัน “ไทยเชฟไทย” หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง

ในกรณีที่ผู้เดินทางมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่มีการแพร่ระบาดและติดเชื้อโรคโควิค-19 แบบกลุ่มก้อนหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ ให้งดการเดินทาง และเข้ารับการตรวจโดยวิธี RT-PCR และทําการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน”

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH