8 ข้อแนะนำ ขนส่งสาธารณะควรปฏิบัติ มาตรการเข้ม ช่วงหยุดยาว รับปีใหม่

  • 22 พฤษภาคม 2565
8 ข้อแนะนำ ขนส่งสาธารณะควรปฏิบัติ มาตรการเข้ม ช่วงหยุดยาว รับปีใหม่

8 ข้อแนะนำ ขนส่งสาธารณะควรปฏิบัติ มาตรการเข้ม ช่วงหยุดยาว รับปีใหม่

  1. สถานีจนส่งผ่านการประเมิน COVID Free Setting
  2. กําหนดทางเข้า-ออก และมีการคัดกรองอุณหภูมิ ผู้โดยสาร พนักงาน ให้ชัดเจน
  3. พนักงาน ผู้โดยสาร ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
  4. จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  5. มีการติดตามข้อมูล ผู้เดินทาง เช่น มีสมุดลงทะเบียน หรือแอปพลิเคชัน ตามที่ราชการกําหนด
  6. ควบคุม จํากัด จํานวนผู้โดยสาร ไม่ให้แออัดจนเกินไป มีการเว้นระยะห่าง ระหว่างรอรับบริการ
  7. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี และทําความสะอาด เครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ
  8. อาคาร สถานี มีการทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น เคาน์เตอร์จําหน่ายตั๋วโดยสาร มือจับประตู ราวบันได

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH