ทำความสะอาด จุดสำผัสร่วม อ่านเพิ่มเติม
ทำความสะอาดจุดสำผัสร่วม

        ผู้ให้บริการต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องส้วมและบริเวณผิวสัมผัสร่วม ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โถปัสสา…

กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์ อ่านเพิ่มเติม
กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

    เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัว 14 วัน และสังเกตอาการตัวเอง หากเป็นไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์ทัน…

ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ อ่านเพิ่มเติม
ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ

      การป้องกันนั้นเริ่มได้จากการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัย ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เช…

ยึดหลัก D-M-H-T-T สู้ โควิด-19 อ่านเพิ่มเติม
ยึดหลัก D-M-H-T-T สู้ โควิด-19

รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ อ่านเพิ่มเติม
ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ

                 การป้องกันนั้นเริ่มได้จากการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัย ก็จ…

Cooked seafood อ่านเพิ่มเติม
อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด19

ก่อนเข้าพื้นที่ในตลาด ควรสวมหน้ากาก และล้างมือก่อนเข้าออกตลาดทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสอาหารสด เพื่อความปลอดภัย

mask อ่านเพิ่มเติม
“หน้ากาก” วัคซีนกันโควิด 19

หากมีอาการไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ไปพบแพทย์ทันที

Cooked food อ่านเพิ่มเติม
กินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ปลอดโรค

ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ใส่ในภาชนะที่สะอาด ก็จะทำให้เราปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

Wearing a mask อ่านเพิ่มเติม
จะเดินทางไปไหนต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง

กรณีผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังให้สังเกตอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าตนเองเป็นไข้ร่วมมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อย เจ็บคอ หอบ ให้รีบไปพบแพท…

Wearing a mask อ่านเพิ่มเติม
แค่หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกัน ปลอดโรค ปลอดภัย

           สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวต่างๆ เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ หากหลีกเลี่ยงไม…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH