ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ

  • 4 มกราคม 2564
  • 0 ครั้ง
ปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือปลอดภัย ปลอดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ
         

       การป้องกันนั้นเริ่มได้จากการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างการล้างมือให้เป็นนิสัย ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อได้ดีทีเดียวควรล้างมือทั้งก่อนและหลังทำอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน พูดง่ายๆ ก็คือล้างมือบ่อยๆ หากไม่สะดวกจริงๆ ก็สามารถใช้เจลล้างมือแทนได้
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH