แค่หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกัน ปลอดโรค ปลอดภัย

  • 15 ธันวาคม 2563
  • 10 ครั้ง
Wearing a mask

           สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวต่างๆ เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง หลังสัมผัสลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์มือจับประตู ราวบันได หรือราวจับของพาหนะที่ใช้เดินทาง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH