แค่หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกัน ปลอดโรค ปลอดภัย

  • 15 ธันวาคม 2563
Wearing a mask

           สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวต่างๆ เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง หลังสัมผัสลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์มือจับประตู ราวบันได หรือราวจับของพาหนะที่ใช้เดินทาง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH