กินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ปลอดโรค

  • 31 ธันวาคม 2563
  • 0 ครั้ง
Cooked food

ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ใส่ในภาชนะที่สะอาด ก็จะทำให้เราปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH