กินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด ปลอดโรค

  • 31 ธันวาคม 2563
Cooked food

ต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ใส่ในภาชนะที่สะอาด ก็จะทำให้เราปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH