กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

  • 22 มกราคม 2564
  • 0 ครั้ง
กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

    เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัว 14 วัน และสังเกตอาการตัวเอง หากเป็นไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส😷 ให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH