กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

  • 22 มกราคม 2564
กลับจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย ควรรีบพบแพทย์

    เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัว 14 วัน และสังเกตอาการตัวเอง หากเป็นไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส😷 ให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH