อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด19

  • 31 ธันวาคม 2563
Cooked seafood

ก่อนเข้าพื้นที่ในตลาด ควรสวมหน้ากาก และล้างมือก่อนเข้าออกตลาดทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสอาหารสด เพื่อความปลอดภัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH