อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย ไร้โควิด19

  • 31 ธันวาคม 2563
  • 0 ครั้ง
Cooked seafood

ก่อนเข้าพื้นที่ในตลาด ควรสวมหน้ากาก และล้างมือก่อนเข้าออกตลาดทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสอาหารสด เพื่อความปลอดภัย

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH