จะเดินทางไปไหนต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง

  • 22 ธันวาคม 2563
Wearing a mask

กรณีผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังให้สังเกตอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าตนเองเป็นไข้ร่วมมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อย เจ็บคอ หอบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH