จะเดินทางไปไหนต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง

  • 22 ธันวาคม 2563
  • 0 ครั้ง
Wearing a mask

กรณีผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังให้สังเกตอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าตนเองเป็นไข้ร่วมมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อย เจ็บคอ หอบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH