อ่านเพิ่มเติม
สูงดีสมส่วน : EP.1 เด็กปฐมวัย 4.0 ต้องสูงดีสมส่วน

       จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย มีเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี ที่สูงดีสมส่วน ร้อยละ 50.3 หรือเปรียบเทียบง่าย…

อ่านเพิ่มเติม
การเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทุกๆด้าน ภายใต้กรอบแนวคิด 4 ด้านคือ Health ด้านสุขภา…

อ่านเพิ่มเติม
กอด พลังแห่งความรัก

“กอด” กี่ครั้ง…ถึงดีต่อใจ กอดกันวันละ 4 ครั้ง : คุณจะรู้สึกดีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม เอาชนะความกลัวได้ กอดกันวันละ 8 ครั้ง …

อ่านเพิ่มเติม
พรบ.milk code ปกป้องอนาคตเด็กไทย

รู้เท่าทันการตลาดนมผง เชื่อเถอะ “นมแม่ดีที่สุด” พ.ร.บ.Milk Code ปกป้องอนาคตเด็กไทย

อ่านเพิ่มเติม
สา’สุข ชัวร์ : เด็กเล็กกินอาหารต้องระวัง

  ข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1QJS32re0mvnIYe98DVPOj_EoaUUsa6FQ  

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH