เรียนรู้ ป้องกัน รับมือพายุฝนอย่างปลอดภัย

  • 8 สิงหาคม 2566

เรียนรู้ ป้องกัน รับมือพายุฝนอย่างปลอดภัย

🟢 เรียนรู้ป้องกันอันตราย 🟢
       1. ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือน
       2. ตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง
       3. สำรวจดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ปลอดภัย
       4. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ให้มิดชิด
       5. สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการบ้มทับเกิดอันตราย
       6. เตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมก่อนเกิดภัย
🟡เตรียมพร้อมรับมือ🟡
       – หลบในอาคารบ้านเรือนมี่มั่นคงแข็งแรง
       – งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
       – อยู่ห่างจากจุดเสี่ยง
       – งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
 
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH