เรื่องเพศคุยได้ผู้หญิงตั้งครรภ์มีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

  • 11 สิงหาคม 2566

เรื่องเพศคุยได้ผู้หญิงตั้งครรภ์มีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

        คำตอบ มีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ได้ แต่ควรระวังช่วง 3 เดือนแรก เสี่ยงการแท้ง และ 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด อาจทำให้คลอดก่อนกำหนดได้ มีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจำเดือนได้ แต่ถ้าไม่ใช่ประจำเดือน อาจเป็นเลือดจากการตกไข่ แล้วมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้น มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์สูง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH