แท็กซี่สะอาด ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา

  • 4 กุมภาพันธ์ 2563
  • 252 ครั้ง
ดูแลความสะอาดบนรถแท็กซี่

4 จุดเสี่ยง ต้องสะอาดบนแท็กซี่

1.ที่จับบริเวณประตู  2.ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร  3.กระจกภายในรถ  4.ที่วางแขน

เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70%
ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH