แท็กซี่สะอาด ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา

  • 4 กุมภาพันธ์ 2563
ดูแลความสะอาดบนรถแท็กซี่

4 จุดเสี่ยง ต้องสะอาดบนแท็กซี่

1.ที่จับบริเวณประตู  2.ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร  3.กระจกภายในรถ  4.ที่วางแขน

เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70%
ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH