สร้างเกราะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา”

  • 27 มกราคม 2563

สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “

วิธีป้องกัน

-ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ
-สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิท และถูกต้อง
-ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ
-กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง

การปฏิบัติตัว

-เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
-เลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย
-ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
-เลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีการระบาด
* หากบุคคลที่มีโรคประจำตัว เด็ก ผู้สูงอายุ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH