4จุดเสี่ยง ต้องสะอาด…บนรถไฟและรถไฟฟ้า

  • 7 กุมภาพันธ์ 2563

4จุดเสี่ยง ต้องสะอาด…บนรถไฟและรถไฟฟ้า

  • ราวจับภายในตู้โบกี้
  • การอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น
  • ราวจับบันไดเลื่อนตรงสถานีรถไฟฟ้า
  • ห้องส้วมและอ่างล้างมือ ในตู้โบกี้รถไฟไทย
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH