สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา ” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • 12 กุมภาพันธ์ 2563
info ล้างมือ 7 ขั้นตอน

สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “

ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • ถูฝ่ามือ
  • ถูหลังมือ ซอกนิ้ว
  • ฝ่ามือถู ฝามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
  • หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
  • ถูนิ้วหัวแม่มือ โดยรอบด้วยฝ่ามือ
  • ปลายนิ้วมือ ถูขว้างฝ่ามือ
  • ถูรอบข้อมื
[แม่และเด็ก] #วัยเรียนวัยรุ่น #อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH