สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา ” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • 12 กุมภาพันธ์ 2563
info ล้างมือ 7 ขั้นตอน

สร้างเกราะป้องกัน ” ไวรัสโคโรนา “

ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • ถูฝ่ามือ
  • ถูหลังมือ ซอกนิ้ว
  • ฝ่ามือถู ฝามือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
  • หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
  • ถูนิ้วหัวแม่มือ โดยรอบด้วยฝ่ามือ
  • ปลายนิ้วมือ ถูขว้างฝ่ามือ
  • ถูรอบข้อมื
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH