6 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกัน COVID-19

  • 8 พฤศจิกายน 2564
6 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกัน COVID-19

6 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคมป้องกัน COVID-19

  • งดรวมกลุ่ม งดงานเลี้ยงสังสรรค์
  • ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเลี่ยงการพบปะผู้คน 
  • WFH ทำงานที่บ้านให้ได้มากที่สุด
  • ยืน – นั่ง ห่างกันไว้ก่อนอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน 
  • กินคนเดียว แยกภาชนะและอุปกรณ์ในการกินให้เป็นของส่วนตัว 
  • วางแผน หากจำเป็นต้องออกไปทำธุระ เลือกช่วงเวลาที่คนน้อย

สิ่งสำคัญ : “ต้อง” สวมหน้ากากทั้งในบ้านและนอกบ้านควบคู่กันกับล้างมือบ่อย ๆ 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH