พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องในยุค COVID – 19

  • 25 ตุลาคม 2565
พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องในยุค COVID - 19

พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องในยุค COVID – 19

Correct use of toilet behavior during the COVID-19 

  1. เว้นระยะห่างในระหว่างรอ ใช้ส้วม 1-2 เมตร

Maintain 1-2 meters distance while waiting to use the toilet.

  1. ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ

Do not step on the toilet and sit on feet.

  1. เช็ดที่รองนั่งก่อนใช้

Wipe the seat before use.

  1. ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครก

Close the toilet lid before flushing.

  1. ไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถส้วม

Do not throw any other materials into the toilet.

  1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหลังใช้ส้วม

Wash your hands with soap and water every time after using the toilet.

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH