เลิกพฤติกรรมเสี่ยงป้องกัน COVID-19

  • 6 พฤศจิกายน 2564
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงป้องกัน COVID-19

เลิกพฤติกรรมเสี่ยงป้องกัน COVID-19

  • รวมกลุ่มสังสรรค์หรือกินข้าวร่วมกัน
  • เข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัด มีคนจำนวนมากและไม่สวมหน้ากาก
  • นำมือสัมผัสบริเวณใบหน้า ปาก ตา จมูก 
  • ทักทายกันด้วยการกอด การจับมือกัน อยู่ใกล้กันไม่รักษาระยะห่าง ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH