5 ข้อ ปฏิบัติป้องกันโรคโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
5 ข้อ ปฏิบัติป้องกันโรคโควิด-19

5 ข้อ ปฏิบัติป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  1. สังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว
  2. ติดตามข่าวสาร จากแหล่งที่เชื่อถือได้
  3. ดูแลและป้องกันตัวเอง เช่น ล้างมือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ใช้ช้อนส่วนตัว
  4. ดูแลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว
  5. สแกน “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออก ทุกสถานที่
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH