สวมหน้ากากถูกวิธี

  • 8 ธันวาคม 2563

สวมหน้ากากถูกวิธี

  1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนสวมหน้ากาก และหลังถอดหน้ากาก
  2. เลือกขนาดของหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยให้เหมาะสม และปรับสายให้กระชับกับใบหน้า
  3. สวมหน้ากาก ให้คลุมจมูกและใต้คาง
  4. เวลาต้องการพูด หรือดื่ม / รับประทานอาหาร ไม่ควรดึงหน้ากากมาไว้ที่คางแต่ให้ถอดเก็บไว้ในถุงหรือของพกพาที่สะอาด

การเก็บรักษาหน้ากากผ้า และทิ้งหน้ากากอนามัย 

  • หน้ากากผ้าให้เปลี่ยนทุกวัน หรือเปลี่ยนเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวัน และซักหน้ากากผ้าด้วยสบู่หรือผงซักฟอกและตากแดดจนแห้ง
  • หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ทิ้งโดยจับสายคล้องหูและถอดออกโดยไม่สัมผัสหน้ากากใส่ถุงปิดให้สนิทและทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH